Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Projekty UE

Przedsiębiorstwo Krysiak Polska Sp. z o.o. w ramach projektu nr RPMA.03.01.02-14-9271/17, tytuł projektu ,, Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Krysiak Polska Sp. z o.o. poprzez nawiązanie współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu” zleciło przeprowadzenie doradztwa mającego na celu określić standardy i wymogi w jakich musi być zrealizowany system operacyjny aby był kompatybilny w środowisku np. inteligentnych budynków oraz inteligentnych miast. Przeprowadzenie ww. usługi pozwoli na stworzenie systemu operacyjnego oraz aplikacji (eco designer), który pozwoli wyliczać oszczędności oraz udzieli informacji (z dowolnego okresu czasu) na temat pozytywnego wpływu na środowisko. Ponadto system sterował będzie komponentami automatyki budynku w taki sposób aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla środowiska oraz osób przebywających w obiekcie. W tym celu przetwarzać będzie również dane na temat segregacji śmieci oraz uzyskanych w procesie produkcji bioodpadów oraz wysyłał dane do odbiorcy np. ciepłowni na bioodpady. Infrastruktura IT pozwoli na podłączenie do eco designera budynków z dowolnego miejsca na świecie. Jest to zatem rozwiązanie, które umożliwia wiele dróg technologicznego i innowacyjnego rozwoju stanowiąc kolejny krok do budowania inteligentnych miast / społeczności. Efektem wdrożenia projektu będzie: 
  • poprawa ekosystemu; 
  • zmniejszenie materiałochłonności produkcji; 
  • zmniejszenie energochłonności produkcji; 
  • zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń; 
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. System operacyjny eco designer będzie narzędziem dla projektantów oraz osób, które planują inwestycję w budynek typu hotel, sala bankietowa, restauracja.

Całkowita wartość projektu 193 110,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 157 000,00 zł
Wysokość dofinansowania 109 884,30 zł